تعویض دریچه میترال

تعویض دریچه میترال

تعویض دریچه میترال یک روش جراحی است که برای جایگزینی دریچه میترال آسیب دیده یا بیمار در قلب انجام می‌شود. ...