عمل قلب باز

عمل قلب باز

بیماری‌های قلبی از جمله نارسایی‌های مادرزادی قلبی، آنوریسم قلبی، بیماری‌های تنگی عروق کرونری که به درمان‌های اولیه جواب ندهند از ...