عدم درمان به موقع واریس موجب زخم و خونریزی و تغییر رنگ پوست می‌شود پس با درمان به موقع از عوارض واریس جلوگیری کنیم.

واریس پا - نمونه کار 26
واریس پا – نمونه کار 26
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]