این نمونه‌کار مربوط به درمان واریس توسط دکتر مبینی در تهران است.

برای درمان واریس پا در تهران می‌توانید به دکتر مبینی متخصص قلب، عروق و واریس مراجعه کنید.

واریس پا - نمونه کار 23
واریس پا – نمونه کار 23
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]