اگر چه روش‌های درمانی برای درمان واریس وجود دارد، اما ممکن است دوباره شکل بگیرند.

هرچقدر سریع‌تر برای درمان واریس اقدام کنید نتیجه بهتری خواهید گرفت.

درمان واریس پا در تهران نمونه کار ۲۰
درمان واریس پا در تهران نمونه کار ۲۰
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 0 عدد و میانگین امتیازها 0]