این عکس نتیجه پس از 14 روز لیزر واریس طنابی را نشان می‌دهد.

درمان واریس طنابی با لیزر در تهران نمونه کار ۱۶
درمان واریس طنابی با لیزر در تهران نمونه کار ۱۶
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]