درمان زخم پا – نمونه کار ۲

درمان زخم پا – نمونه کار ۲

عدم درمان واریس پا باعث ایجاد زخم می‌شود، قبل از اینکه واریس شما باعث ایجاد زخم شود برای درمان آن اقدام کنید. درمان زخم واریسی نمونه کار شماره 2 سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها...
درمان زخم واریسی – نمونه کار ۱

درمان زخم واریسی – نمونه کار ۱

برای واریس درمان خانگی با استفاده از پماد و دارو وجود ندارد پس سریع تر به پزشک متخصص مراجعه کنید. درمان زخم در تهران نمونه کار شماره ۱ سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها...