عدم درمان واریس پا باعث ایجاد زخم می‌شود، قبل از اینکه واریس شما باعث ایجاد زخم شود برای درمان آن اقدام کنید.

درمان زخم پا - نمونه کار ۲
درمان زخم واریسی نمونه کار شماره 2
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 3 عدد و میانگین امتیازها 5]