عدم درمان به موقع واریس موجب زخم و خونریزی و تغییر رنگ بوست و ایجاد لخته می‌شود.

درمان زخم واریسی - نمونه کار 4
درمان زخم واریسی – نمونه کار 4
سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]