در ابتلای به واریس در واقع این دریچه‌های رگ‌ها هستند که سبب ایجاد واریس می‌شوند نه خود رگ.

سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]